Drottningholm Slott – ett världsarv del 2

Drottningholms slott är permanent bostad för kungafamiljen sedan 1981. Drottningholmsteatern, som Lovisa Ulrika lät Carl Fredrik Adelcrantz rita 1764, är idag en av världens bäst bevarade äldre teatrar med bl.a. originaldekor av Louis Jean Desprez och fungerande scenmaskineri.

En höjdpunkt nådde teatern under Gustav III:s tid, och den nutida operan och baletten håller en även internationellt sett hög konstnärlig nivå i uppsättningar som anknyter till teaterns historiska period. Louis Masreliez pappa, Adrien, dekorerade salongen. Skillnaden mellan rokokon och den strama nyantiken är tydlig genom den 1791 tillfogade foajén mot trädgården som ritats av Desprez.

Adelcrantz svarade för intilliggande flygelbyggnader. Som en gåva på födelsedagen till Lovisa Ulrika lät Adolf Fredrik sätta upp en liten kinesisk paviljong 1753. Den höll dåligt och Adelcrantz ritade tio år senare det större Kina slott – ett utsökt exempel på rokokon och dess intresse för Kina som växte fram med den ostasiatiska handeln. Kineseriet begränsar sig till detaljer som de uppsvängda taken med drakar och klockor i hörnen, den röda färgen och vissa ornamentala inslag.

Slottets barockträdgård

Inredningen går i samma anda, utförd med stöd av Jean Eric Rehn och Johan Pasch. Slottets barockträdgård utformades av Tessin d.y. 1681 med bl.a. Versailles som förebild, och kanske även ritningsförlaga. Den har strikt symmetrisk uppbyggnad utifrån slottets huvudaxel med gångar kantade av hårt tuktade, ofta formklippta buskar och träd, fontäner och skulpturer av Adrian de Vries krigsbyten från Prag och Fredriksborgs slott i Danmark. Parken omgärdas av lindalléer. Vid Kina slott skapade Adelcrantz en ledigare, intim rokoko-trädgård med alléer av rönn. En av flera stora fågelburar, ”voljärer”, för exotiska fåglar har bevarats.

Så snart Gustav III tagit över slottet började han tillsammans med Fredrik Magnus Piper 1778 anlägga den engelska parken i nordväst med dammar, öar, broar, kopior av antika statyer och slingrande promenadvägar.

Karusellplanen – idag parkering – skapades för tornerspel. riddarromantisk anda uppfördes också 1777 Götiska tornet, ritat av Desprez. Turkiskt inspirerat var däremot vakttältet nedanför Kina slott i buktande plåt och målat för att likna ett härlägerstält. Drottningholms slott med teater, park och kringliggande byggnader är upptaget på UNESCO:s världsarvslista.