Stortorget och Bergmans debut

Svartmangatan, som utgår från Stortorget, har sitt namn av Svartbrödraklostret som låg i slutet av gatan. Hus nr 6, som skulle få sin plats i teaterhistorien som Mäster Olofsgärden, byggdes 1620 för riksskattmästaren J.M. Kruus och hans hustru.

Dottern Anna Maria gifte sig 1657 med Carl Magnus Lewen-haupt; det är deras vapen som syns över portalen. I källarvåningen inledde en kristen ungdomsförening sin verksamhet 1931. Föreståndaren Sven Hansson, som intresserade sig för amatörteater, satte själv upp Strindbergs Mäster Olof, som gav föreningen dess namn.

Hansson bjöd in den tjugoårige Ingmar Bergman som gjorde sin teaterdebut 1938 i föreningen med Till främmande hamn – pjäsen spelades i Stadsmissionens kyrksal vid Stortorget och predikstolen gjorde Bergman till bar. Under två år satte han upp 14 pjäser, en tid bodde han också hemma hos Hanssons. Mäster Olofsgården har alltjämt utåtriktad verksamhet.

I tre 1600-talshus med medeltida stommar vid Svartmangatan 9 låg 1780-1841 Kungliga Nummerlotteriet som Gustav III startat 1773 och där Bellman formellt tjänstgjorde från 1776 till sin död.

Protesterna mot staten som uppmuntrare av spel stoppade lotteriet 1841. Sundhetskollegiet flyttade in de gamla fastigheterna, sedan de byggts om efter C.G. Blom-Carlssons ritningar.

På Vädersolstavlan i Storkyrkan syns hur klosterkyrkan med takryttare och trappgavlar bör ha sett ut 1535. Det är den enda kända bilden av kyrkan, som låg mellan Svartmangatan och Prästgatan.

Kyrkans altarbild föreställande nedtagandet från korset (”Helga lösen”) ansågs undergörande och många vallfärdade till den. Reformationen 1527 innebar slutet för klostren, de sista bröderna i svartbrödraklostret höll sig kvar till 1533. Kyrkan revs 1547 och delar av klostret byggdes om till bostäder. Huset över klosterkällaren är till stor del kvar, även om det byggdes på med flera våningar, de senaste 1878. Särskilt välbevarad är den valvslagna källaren. Den rymde på klostrets tid ett härbärge som utvecklades till ett gästgiveri.

Det låg lämpligt, nära hamnen med Koggabron och Korntorget/Järntorget. Klosterkällaren serverade vin – en person dömdes till böter 1479 för att bl.a. ha dragit kniv mot ”vinmanned.

I samband med 1930-talets utgrävningar har läget för delar av klosteranläggningens murar markerats i stenläggningen vid Tyska stallplan och Prästgatan. Klosterkällaren visas av
Stadsmuseet/Medeltidsmuseet.