Introduktionsutbildning för körkort

Det finns både fördelar och nackdelar med att ta körkort i Stockholm. Fördelarna är bland annat det stora utbudet av körskolor och körkortskurser. Vilket gör att priserna på utbildningarna oftast är lägre. Samtidigt finns det betydligt fler utbildare att välja mellan. Båda vad gäller hela körkortsutbildningen, såsom enskilda kurser likt introduktionsutbildning, riskutbildning osv.

Nackdelarna är att Stockholm har landets mest intensiva trafikklimat. Vilket gör det till en mindre trevlig stad att övningsköra i.

introduktionsutbildning

Å andra sidan är det bara rimligt att man lära sig köra bil i den miljö som man lever och verkar i. Att åka ut på ”landet” och ta en intensivkurs, som vissa gör, verkar mindre genomtänkt ur denna aspekt. Det är ju stor skillnad på att kunna hantera rusningstrafiken i landets största stad, kontra i någon liten håla med ett par tusen invånare.

Samtidigt är det förstås viktigt att man gradvis vänjer sig. Annars är risken att olyckan är framme vid övningskörningen.

Så låt oss titta lite närmare på just detta. Hur man övningskör privat på ett säkert sätt i Stockholm.

Du måste först gå en introduktionsutbildning för körkort

Det finns flera lagar och regler som måste vara uppfyllda innan man kan börja övningsköra. Den som ska övningsköra måste vara 16 år och ha ett giltigt körkortstillstånd. Den som ska vara handledare måste vara minst 24 år och haft körkort under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren. Körkortet får inte ha varit återkallat i mer än 3 månader under de senaste 3 åren. Handledaren får inte heller haft körkort med villkor om alkolås de senaste tre åren. Körkort ska dessutom vara utfärdat i något av länderna inom EU eller Norge, Liechtenstein eller Island. Är körkortet utfärdat någon annanstans, måste särskilt tillstånd sökas.

Båda inblandade måste dessutom gå, och få godkänt på, den kurs som kallas för introduktionsutbildning för körkort innan man får övningsköra. Ett annat namn för samma kurs är handledarutbildning eller handledarkurs. Sistnämnda är lite missvisande i den meningen att kursen är till för både den som ska övningsköra och den som ska handleda.

Introduktionsutbildningen tar upp flera viktiga aspekter. Bland annat hur man övningskör på ett säkert och miljömedvetet (”bränsleekonomiskt”) sätt, hur man på bästa vis planerar övningskörningen och vad eleven förväntas kunna när det är dags för förarprovet. Man går också igenom viktiga lagar och trafikregler, vilket ger alla inblandade en chans att uppdatera sina kunskaper. Vill du ha en mer fullständig bild av introduktionsutbildning för körkort gå till denna sida.

Gör klart rollfördelningen

När det kommer till övningskörning är det viktigt att ni diskuterar igenom er rollfördelning. Det är nämligen skillnad i rollfördelning mellan en lärare och elev på en körskola å ena sidan, och en pappa och dotter, eller mamma och son eller liknande, å andra sidan. Vid förstnämnda finns en naturlig auktoritet hos läraren i egenskap av sin yrkesroll. Men mellan anhöriga kan denna relation se ut lite hur som helst. Vilket kan ställa till allvarliga problem i trafiken. Därför är det extra viktigt att göra klart att det är handledaren som bestämmer och som har ansvar för övningskörningen.

Tålamod är a och o

Ha tålamod. Som handledare har du haft körkort i många år och hunnit skaffa dig en erfarenhet och körvana som eleven inte har. Sannolikt tänker du inte speciellt ofta på vad du gör när du kör bil. Allt ”sitter i ryggmärgen”. Därför är det viktigt att komma ihåg att saker som känns naturliga för dig kan kännas fullständigt främmande för den som övningskör.

talamod