Kategorier
Senaste nytt

En intensivkurs i Stockholm ger djupare inlärning

Först och främst så kan man diskutera lite kring huruvida en intensivkurs för att ta körkort verkligen kan ge den där djupa inlärningen som en regelbunden körning under en längre period kan göra. Många anser här att detta inte går och de jämför detta med att hårdplugga inför ett prov – något som för all del kan få en person att klara provet i fråga; men som över tid får densamma att glömma allting. Riktigt så är det inte med körkortet – men frågan är ändå relevant och bör ställas.

Om vi först förklarar lite om hur en intensivkurs så kan vi säga att man träffar en handledare till den körskola dit man anmält sig. Denne handledare gör därefter – baserat på ett kortare körprov – en bedömning hur pass stora förkunskaper man har och denna bedömning ligger sedan till grund för hur lång intensivkursen ska bli. Maximalt brukar det handla om kanske tre veckor och där man varvar teori med praktik – det vill säga bilkörning – och där man får lära sig olika moment under denna period. Här ska man veta att det redan bokats in – som en slags morot – tider både för uppkörning, teori och halkbana och att man förhoppningsvis klarar av alla detta då kursen är över.

Så ser alltså en intensivkurs ut i grunden och detta oavsett om den äger rum i Stockholm eller i en mindre stad i Sverige. Det som rubriken gör gällande är att man får en djupare inlärning om man genomför en intensivkurs i Stockholm och det ligger faktiskt en viss sanning i detta. Genomför en person en intensivkurs i en mindre stad – säg Sollefteå – så kommer denna person att ha en större chans att klara av att ta sitt körkort; helt enkelt av den anledningen att Sollefteå är en lättare stad att köra bil i. Det som talar för en djupare inlärning då man kör bil i Stockholm är att man där – på ett helt annat sätt – kastas in i hetluften och detta oavsett om man tar en intensivkurs eller inte.

Varför Stockholm skapar bättre förutsättningar

Genom att tvingas köra bil i Sveriges svåraste trafikstad så kommer man per automatik att reagera lite snabbare, man kommer att lära sig fler trafikskyltar och man kommer att sättas i konstigare situationer – som måste lösas – och allt detta ger ett väldigt försprång. Det går här att jämföra ytterligare och detta genom att sätta respektive förare i ett ovant element – det vill säga; den person som genomfört sin intensivkurs i Sollefteå får köra upp i Stockholm och vice versa.

Vilken tror vi här har bäst chans att faktiskt ta denna efterlängtade rosa lapp? Svaret på denna fråga är i sju fall av tio att den person som genomgått sin intensivkursutbildning i Stockholm kommer att klara sin uppkörning bättre och därav kan man direkt säga att den staden skapar en bättre, djupare förståelse för hur trafiken fungerar.

Att genomföra en ”vanlig” trafikutbildning – köra mycket med mamma och pappa och blanda detta med körlektioner – är förmodligen bäst sett ur ett längre perspektiv – men som god tvåa får vi nog räkna en intensivkurs som äger rum i Stockholm.