Kategorier
Besiktning

Viktigt med OVK-besiktning i Stockholm

När du blir stolt ägare till en fastighet i Stockholm är det naturligt att fokusera på dess uppenbara fördelar som en fantastisk utsikt, en vacker arkitektur eller det eftertraktade läget. Men bland allt detta glömmer många ägare en avgörande aspekt av fastigheten – dess inomhusmiljö. Att ha god ventilation är inte bara en fråga om komfort, det handlar även om hälsa och lagkrav. Det är här OVK-besiktningen kommer in i bilden.

OVK-besiktning står för ”Obligatorisk Ventilationskontroll,” och den spelar en central roll för att säkerställa att inomhusluften är hälsosam och att fastigheten uppfyller de nödvändiga lagkraven. OVK i Stockholm kontroll är särskilt viktig där många fastigheter har en historia och kanske inte har genomgått en noggrann ventilationskontroll på många år.

Varför är OVK-besiktning nödvändig?

Inomhusluften i en fastighet kan vara fylld med osynliga hot om ventilationssystemet inte fungerar korrekt. Om du upplever obehagliga symptom som huvudvärk eller hosta när du vistas inomhus, kan det vara ett tecken på dålig ventilation. Smuts och fågelfjädrar kan samlas i ventilationsrören och skapa en perfekt grogrund för mikrober, som sedan sprids i luften vi andas in. Dessutom kan fläktdelar gå sönder eller sluta fungera, och filter behöver bytas regelbundet för att säkerställa ren luft.

För att garantera hälsan och säkerheten för alla som vistas i fastigheten är det avgörande att ha fungerande ventilationssystem och att följa lagkraven. En OVK-besiktning är ett effektivt sätt att säkerställa detta.

När bör du genomföra OVK-besiktning?

För nybyggda fastigheter är OVK-besiktning obligatorisk. Men även om det inte är ett krav för din fastighet just nu, är det fortfarande klokt att överväga att genomföra en besiktning. En OVK-besiktning ger dig en klar bild av ventilationsanläggningens status och kan vara avgörande för att förebygga problem i framtiden.

Om du är osäker på om det tidigare har utförts en OVK-besiktning på din fastighet, är det en god idé att undersöka om det finns något protokoll från en tidigare inspektion. Om du misstänker att din fastighets ventilationssystem behöver ses över, tveka inte att kontakta en auktoriserad inspektör som kan granska och bedöma systemets tillstånd.